Dlaczego należy gromadzić dane o wydajności gospodarstwa?

Wszyscy jesteśmy świadomi, że prowadzenie produkcji trzody chlewnej bez ciągłego pozyskiwania informacji, jest dzisiaj niemożliwe. Mimo to wielu producentów nadal nie monitoruje swoich wyników hodowlanych w sposób rzetelny i regularny.

Po co zbierać informacje o produkcji? Czy to się opłaca?

Bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią

Wiliam Edwards Demin

Zbierasz informacje o tym ile wyprodukowałeś tuczników w ciągu roku?

Potrafisz policzyć liczbę dni nieproduktywnych?

Znasz  Twój koszt wyprodukowania 1kg mięsa?

Wiesz dokładnie co dzieje się każdego dnia na Twojej fermie?

Zbierasz informacje o tym ile wyprodukowałeś tuczników w ciągu roku? Potrafisz policzyć liczbę dni nieproduktywnych? Znasz Twój koszt wyprodukowania 1kg mięsa? Wiesz dokładnie co dzieje się każdego dnia na Twojej fermie?

Jeśli czytasz ten tekst, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiesz negatywnie. Dlaczego tak jest?

Można przypuszczać, że hodowcy nie znajdują wystarczająco dużo czasu żeby poświęcić temu większą uwagę ze względu na inne liczne prace do wykonania w gospodarstwie. Być może brakuje wiedzy i umiejętności w jaki sposób tworzyć i przechowywać raporty produkcyjne. Niektóre dane są na wyciągnięcie ręki, ich pozyskanie jest proste, ale mimo tego nie są one wykorzystywane. Wielu producentów trzody chlewnej nie ma świadomości ile tracą nie gromadząc i nie analizując danych. Właściwie prowadzone raporty produkcyjne sprawią, że hodowca wie w jaki sposób może zoptymalizować koszty produkcji lub efektywniej zarządzać fermą. 

Zysk

Lepsze gospodarowanie danymi to większe oszczędności. By móc je pozyskać, trzeba wiedzieć gdzie ich szukać. Wdrażanie nowych rozwiązań, programów do obsługi stad, czy innowacji technologicznych zwiększa ilość dostępnych danych produkcyjnych, gromadzonych i wykorzystywanych na dużych farmach, a to bez wątpienia przykłada się na dodatkowy zysk.

Optymalizacja kosztów produkcji

Tylko posiadanie wiarygodnych informacji daje możliwość dobrego zarządzania produkcją i jej planowania. Bez tych wartości niejednokrotnie gospodarstwa tracą kilkadziesiąt procent rentowności.

Ograniczenie strat

Brak informacji uniemożliwia mądre i właściwe podejmowanie decyzjami. Monitorowanie produkcji powoduje, że nasze decyzje przestają być przypadkiem, a stają się przemyślanymi i celowymi krokami. Działania oparte na faktach, a nie wrażeniach i intuicji, sprawiają, że przestajemy tracić. 

Lepsza organizacja produkcji i zarządzania fermą

Warto wprowadzać zmiany. Konkurencyjność na polskim i europejskim rynku, zależy głównie od wydajności, jakości i cen wytwarzanych produktów. Polscy producenci świń muszą wprowadzać takie technologie produkcji, które zagwarantują możliwość sprzedaży produktów również na rynkach zagranicznych. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa.

Powinniśmy się zastanowić, ile czasu w ostatnim kwartale poświęciliśmy poszczególnym obszarom. Czy rutynowy sposób działania wymaga korekty?