Jak wybrać lochę do stada? Najważniejsze kryteria doboru

Odchów loszek stanowi bardzo ważny etap produkcji trzody chlewnej. Od jego prawidłowego przebiegu zależy osiągnięcie i utrzymanie optymalnej produktywności loch w całym okresie życia. Odpowiednie zarządzanie loszkami umożliwia prowadzenie długookresowej i zrównoważonej produkcji. 

Jakie są najważniejsze kryteria doboru loszek?

Przed podjęciem decyzji o sposobie pozyskiwania materiału do remontu stada, należy rozważyć wiele czynników, dlatego przy zakupie loszek trzeba zgromadzić poniższe informacje:

 1. Status zdrowotny gospodarstwa hodowlanego – wykaz chorób, od których gospodarstwo jest wolne.
 2. Potencjał genetyczny – informacje o wydajności produkcyjnej rasy, linii i krzyżówki.
 3. Cechy płciowe – narządy płciowe muszą być wyraźnie widoczne i odpowiednio rozwinięte w stosunku do wieku.
 4. Pokrój – musi być zgodny z wzorcem rasy, linii i krzyżówki.
 5. Masa ciała – odpowiednia do wieku.
 6. Rodzaj systemu produkcji.
 7. System karmienia – suchy lub mokry.
 8. Program szczepień.
 9. Informacje zwrotne z rynku na temat loch z danego źródła.
 10. Zalecenia żywieniowe firmy genetycznej.

Programy hodowlane trzody chlewnej – zewnętrzny i wewnętrzny 

Loszki mogą pochodzić z dwóch źródeł – z produkcji własnej lub z gospodarstwa hodowlanego. Należy pamiętać, że z każdym z nich wiążą się nie tylko określone korzyści, ale także różnorodne wyzwania. 

Wewnętrzny program hodowlany

W ramach własnego programu hodowlanego, hodowca kupuje jedynie nasienie i nie wprowadza do stada nowych, żywych zwierząt. Część stada loch musi być jednak czystej rasy.

Niektórzy hodowcy, w celu pozyskiwania nasienia, decydują się produkować własne knury, czystej rasy. W ten sposób zachowują pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem nasienia. Taki model działania pozwala na utrzymywanie wielu grup czystej rasy w obrębie stada loch lub systemu produkcyjnego. 

Własne programy hodowlane zmniejszają także ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, ponieważ do stada, nie wprowadza się nowych zwierząt z zewnątrz. Jednaj z drugiej strony, wymagają one dodatkowej pracy i nakładów czasu na prowadzenie odpowiednich rejestrów.

Zewnętrzny program hodowlany 

W zewnętrznym programie hodowlanym zwierzęta kupowane są od hodowcy lub z multiplikatorów. 

Ten model obejmuje dwa warianty:

 1. zakup ciągły – kupno partii loszek co kilka, najczęściej co sześć, tygodni, będących w tym samym wieku. Im młodsze loszki, tym większa kontrola producenta nad okresem odchowu. Musi jednak pamiętać o wygospodarowaniu dla nich odpowiedniej, większej przestrzeni.
 2. Zakup partiami – kupno, co kilka miesięcy, partii loszek w różnym wieku. Taki wariant pozwala na rzadsze wprowadzanie żywych zwierząt do stada. Tym niemniej, również one wymagają zapewnienia większej przestrzeni. W przypadku korzystania z zewnętrznego programu hodowlanego, bardzo ważne jest przestrzeganie ścisłych zasad bioasekuracji, kwarantanny i adaptacji. Mają one wpływ na stabilność produkcji.