Strefa wiedzy

Bioasekuracja

Rolą bioasekuracji jest stworzenie środowiska maksymalnie wolnego od drobnoustrojów chorobotwórczych i zapewnienie biologicznej ochrony fermy przed rozprzestrzenianiem się patogenów. 

Dlaczego należy gromadzić dane o wydajności gospodarstwa?

Wszyscy jesteśmy świadomi, że prowadzenie produkcji trzody chlewnej bez ciągłego pozyskiwania informacji, jest dzisiaj niemożliwe. Mimo to wielu producentów nadal nie monitoruje swoich wyników hodowlanych w sposób rzetelny i regularny.

Żywienie loch karmiących – najważniejsze kwestie

Odpowiedni skład i dawkowanie paszy dla loch karmiących ma wpływ nie tylko na kondycję macior, ale także prosiąt. Bardzo ważne są również warunki, w których przebywają lochy. Odpowiednie zapewnią właściwy pobór paszy.

Żywienie loch prośnych

Żywienie loch w czasie ciąży ma bezpośredni wpływ nie tylko na kondycję maciory, ale także rozwijające się płody. Źle dobrana receptura czy dawka paszy dla loch może skutkować również kłopotami w okresie laktacji.